บริษัทไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จัดอบรมพนักงานประจำปี วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ.ห้องประชุมใหญ่ สาขามะลิวัลย์

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC