เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจำนวนมาก วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด บริจาคอาหาร น้ำดื่ม ขนม จำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบล บ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น